Засновники (запис №1442913)
ПІБ/Повне найменування
Давиденко Ганна Віталіївна
Ілініч Світлана Юріївна